Recruitment

Recruitment je souhrn aktivit, jejichž cílem je vyhledání kandidátů zejména na nižší a střední úroveň Vaší organizační struktury. Zároveň je významným manažerským nástrojem, který, pokud je používán správně, může zásadním způsobem přispět k dosažení firemních cílů.

Důležitým předpokladem úspěšnosti služeb recruitmentu, které významně ovlivňují fungování firem a profesní život jednotlivců, je profesionální přístup, vzájemná důvěra, otevřenost, porozumění a exkluzivní spolupráce.

Recruitment je významným manažerským nástrojem, který, pokud je používán správně, může zásadním způsobem přispět k dosažení firemních cílů.

Proč zvolit OMEGA Recruitment?

  • Široká síť kontaktů a přehled o aktuální situaci v daném segmentu trhu
  • Rozšířená záruka na vybraného kandidáta v porovnání se standardy v oboru
  • Profesionální přístup z naší strany podporuje pozitivní vnímání Vaší firmy u oslovených osob
  • Sdílení našich zkušeností při vyjednávání o podmínkách pracovní smlouvy mezi vybraným kandidátem a klientem

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice