Rady a tipy

Tvorba CV

Životopis je Vaším prodejním letákem, který utváří první dojem o Vaší osobě. Potenciální zaměstnavatel nebo recruitment konzultant se průměrně během 20 vteřin rozhodnou, zda Vaše CV skončí na hromádce „Ano“, „Možná“ nebo jej rovnou vyhodí do koše.

Pokud nejste přímo doporučen, může kvalita zpracování CV ovlivnit úsudek o Vaší osobě. Zde je několik tipů, jak si dojem vylepšit:

 • K CV vždy připojte průvodní dopis. Buďte struční, 3-4 krátké odstavce, ve kterých popíšete svoje znalosti, zkušenosti, stávájící pozici a důvod zájmu. Vhodně tak rozšíříte CV o informace, které po jeho přečtení zaměstnavatele nebo recruitera vždy zajímají
 • Nepoužívejte fráze jako "Byl jsem zodpovědný za...". Nepopisují přesně Vaší činnost. Používejte akční slovesa jako navrhnul, přijal, navýšil, snížil,restrukturalizoval apod.
 • Buďte struční. Vyvarujte se dlouhých popisů pozic a zodpovědností. Tyto informace si nechte až na pohovor.
 • Poskytněte konkrétní čísla, která pomohou vytvořit dobrý dojem. Například - rozpočet projektu, procento navýšení, počet pracovníků apod.
 • Zdůrazněte svoje úspěchy, které potenciálního zaměstnavatele resp. konzultanta zaujmou a motivují ho k osobnímu setknání

Využívejte vzory CV na Internetu. Inspirujte se a vytvořte formát, který nejvíce vyhovuje Vašim představám a potřebám, např. na europass.eu. Pamatujte si, že méně je někdy více.

Příprava na pohovor

Pracovní pohovory jsou Ve Vašem životě krátké časové úseky, ale jsou velmi důležitou součástí Vaší pracovní kariéry. Dobrý pohovor může Vaší kariéru nastartovat anebo urychlit, špatný pohovor může momentálně znemožnit další rozvoj pracovní kariéry.

Zde je několik tipů, jak se na pracovní pohovor připravit:

 • Zjistěte si co nejvíce informací o firmě a pozici, o kterou se ucházíte. Čím lépe jste připraven, tím jistěji se cítíte
 • Naslouchejte. Uvědomte si rozdíl mezi nasloucháním a poslechem. Soustřeďte se co tazatel říká a dávejte svou pozornost najevo. Dobrý tazatel si Vaší koncentraci ověřuje
 • Poznejte, kdy je lepší mluvit nebo mlčet. Osoby, které při pracovním pohovoru hovoří když to není nutné jsou vnímáni jako ti co moc nemyslí než promluví
 • Mějte připravené vysvětlení, proč jste opustili předchozí zaměstnání a proč maté o nové zájem
 • Odpovídejte sebevědomě a k věci. Sledujte řeč těla tazatele a poznejte, kdy o Vás ztrácí zájem
 • Nebojte se zeptat, pokud Vám nebude jasné, co tazatele zajímá
 • Připravte si svoje otázky a položte je na konci pohovoru
 • Mějte připravenou odpoveď, jaké jsou Vaše ambice v pracovní kariéře
 • První dojem neuděláte napodruhé. Špinavé boty, špatný make-up nebo příliš parfému mohou odradit tazatele dříve, než promluvíte
 • Ujistěte, že víte kam jdete. Dejte si časovou rezervu na případné dopravní komplikace
 • Vezměte si s sebou 2 kopie životopisu i když jste ho již posílali. Vždy se Vám hodí odkázat se na něj během pohovoru.

Vyjednávání o podmínkách

Pracovní podmínky jsou samozřejmou součástí každého jednání o pracovní nabídce. Je důležité jak a kdy začnete o detailech vyjednávat. Zde je několik tipů, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku:

 • Buďte profesionální. Profesionální přístup během pohovorů Vám pomůže nejen při vlastním hledání zaměstnání, ale také při vyjednávání o co nejlepších pracovních podmínkách
 • Diskutujte podmínky ve správném okamžiku. Počkejte, až se Vás při pohovoru tazatel sám zeptá. Bude to pro Vás signál, že to myslí vážně.
 • Buďte si vědomi své ceny. Zjistěte si na Internetu a v rámci své sítě kontaktů, jaké jsou parametry pracovních podmínek na obdobných pozicích, o kterou se ucházíte.
 • Pokud nejste bez práce delší dobu nebo jste předchozí zaměstanání neopustili za pochybných okolností, není důvod, proč by Vám potenciální zaměstnavatel neměl nabídnou lepší pracovní podmínky, než ten stávající.
 • Svou představu odhalte až poté, co Vám budou poskytnuty informace o pozici, zodpovědnostech a požadovaných zkušenostech. Pokud na začátku sdělíte nížší očekávání, je navýšení v dalším průběhu velmi těžké, ne-li nemožné.
 • Vaše očekávání formulujte v určitém intervalu, který začíná mírně pod sumou, kterou očekáváte a končí mírně nad ní. Dá Vám to možnost aktivně vyjednávat a mít vliv na finální podobu nabídky.
 • Kontrolujte své emoce při předložení nabídky. Pokud jste s parametry pracovní nabídky velmi spokojeni, dávejte to přiměřeně najevo. Přílišné nadšení může v tazateli vyvolat otázku, zda za takovu cenu stojíte.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice