Průběh projektu

Výběrové řízení je z pohledu kandidáta rozděleno do 5 kroků:

Krok 1 Přímé oslovení kozultantem

Oslovíme Vás telefonicky nebo e-mailem, buď na základě Vaší reakce na náš inzerát nebo doporučení. Ke kontaktu většinou dochazí v průběhu 1 - 4 týdne prací na projektu. V případě potvrzení zájmu je Vám zaslán brief se stručným popisem pracovní pozice.

Krok 2 Osobní schůzka s konzultantem

V případě Vašeho zájmu a po upřesnění Vašich zkušeností s Vámi domluvíme osobní schůzku, na které je Vám pozice detailně představena a máte prostor pro položení svých upřesňujících dotazů. Poskytneme Vám první feedback hned po schůzce a dohodneme se s Vámi na dalších krocích a jejich načasování. Po potvrzení oboustranného zájmu Vás prezentujeme klientovi.

Krok 3 Osobní schůzka s klientem

V případě klientova zájmu se s Vámi sejít zorganizujeme schůzku, během které máte možnost prezentovat svoje zkušenosti a znalosti a zároveň upřesnit informace, které jsme např. z důvodů utajení nemohli sami poskytnout.

Po schůzce zjistíme první zpětnou vazbu od klienta a zároveň pro něj zjišťujeme tu Vaší. Další postup se odvíjí podle procesů na straně klienta. Většinou je po úspěšném absolvování prvního kola s HR Managerem zorganizováno druhé kolo s přímým nadřízeným obsazované pozice.

Výsledkem je výběr kandidáta, se kterým firma vstoupí do jednání o detailech pracovní nabídky a smlouvy.

Krok 4 Vyjednávání pracovních podmínek

Již při prvním pohovoru indikujeme, zda je Vaše mzdové a benefitové očékávání v rámci parameterů diskutované pozice. Zároveň poskytujeme v případě zájmu konzultace, jaké podmínky s ohledem na zkušenosti a znalosti očekávat, s ohledem na trh práce.

Vyjednávání pracovních podmínek může probíhat mezi klientem a kandidátem napřímo nebo je zprostředkováváno naším konzultantem. Na základě zkušeností doporučujeme využít možnosti zprosředkovat jednání o pracovních podmínkách naším konzultantem. Ten je schopen zohlednit zájmy obou stran a eliminovat možná nedorozumění, která mohou v případě přímého jednání mezi klientem a kandidátem vznikat.

Krok 5 Follow-up

Po nástupu zůstáváme jak Vám, tak i klientovi k dispozici pro řešení aktuálních potřeb a otázek. Po 3 měsících zprostředkujeme formální zpětnou vazbu, vyhodnocující míru splnění očekávání na obou stranách.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice