Principy spolupráce

Utajení sdílených informací

Pokud se rozhodnete zúčastnit výběrového řízení a stanete se kandidátem, podvědomě se můžete obávat, že dáváte všanc svůj stávající pracovní poměr. Z toho důvodu máte právo na maximální míru utajení jak ze strany naší firmy, tak ze strany klienta.

Pro zajištění utajení budeme:

 • poskytovat výsledky z našeho osobního setkání klientovi a případným dalším stranám výlučně na základě Vašeho souhlasu
 • kontaktovat Vás napřímo, nikoliv prostřednictvím asistentky nebo jiných osob pracujících u Vašeho stávajícího zaměstnavatele
 • kontaktovat Vámi poskytnuté osoby za účelem poskytnutí referencí pouze po Vašem souhlasu
 • neinformovat kohokoliv mimo naší firmu o Vaší účasti ve výběrovém řízení; to platí pro všechny naše zaměstnance
 • upozorňovat klienta na zajištění utajení Vaší identity z jeho strany.

Otevřenost

Aby jste měli dostatek informací, potřebných k vyhodnocení prezentované nabídky a mohli učinit rozhodnutí, zda je pro Vás zajímavá, máte nárok na maximální otevřenost ze strany našeho konzultanta.

To znamená získat kompletní informace o:

 • povaze pozice a nárocích na ní kladených
 • kompenzačním balíčku
 • organizaci a kultuře pracovního prostředí klienta
 • důvodech, proč je pozice obsazována

Zároveň mějte na paměti, že ne všechny požadované informace obdržíte při prvním setkání s konzultantem, při kterém jste stále v roli potenciálního kandidáta. Konzultant může být vázán mlčenlivostí, týkající se detailů pozice a identity klienta.

Profesionální přístup

Po schůzce Vám konzultant poskytne otevřený a úplný feedback, ve kterých bodech splňujete požadavky kladené na pozici a ve kterých nikoliv. To platí i pro situaci, kdy se klient po schůzce rozhodne s Vámi nepokračovat v procesu na obsazení pozice. Poskytneme Vám tak detailní důvody jeho rozhodnutí, jak jen to bude možné.

Profesionální přístup ze strany konzultanta mimo jiné znamená, že:

 • plně rozumí prezentované pozici a klientovým očekáváním
 • pohovor je promyšlený a dobře zorganizovaný
 • je dočasný a připravený na každou schůzku
 • demonstruje hluboké znalosti trhu a klienta
 • zodpoví všechny Vaše dotazy čestně a otevřeně.

Při sjednávání schůzek respektuje jak konzultant, tak klient Vaše stávající zaměstanání a vycházejí maximálně vstříc Vašim časovým možnostem a požadavkům.

Podpora při vyjednávání a zpětná vazba

V případě zájmu zprostředkováváme mezi Vámi a klientem vyjednávání o detailech pracovních nabídky. Jsme schopni reprezentovat Vaše a klientovi zájmy a korigovat Vás tak, aby jednání směřovala k oboustranně přijatelnému kompromisu. Eliminuje se tak riziko případných nedorozumění, ke kterým může při přímém vyjednávání mezi klientem a kandidátem dojít a potenciálně tak ohrozit další komunikace nebo dokonce i spolupráci.

Po Vašem nástupu na pozici zůstává konzultant jak s Vámi, tak s klientem v kontaktu. Standardně po 3 měsících zprostředkuje formální zpětnou vazbu, vyhodnocující míru splnění očekávání na obou stranách. Přispívá tak k úspěšnému a hladkému startu ve Vašem novém zaměstnání.

Přístup kandidáta

Recrutimet proces není jednosměrná ulice. Máte právo očekávat profesionální jednání ze strany naší firmy a klienta, existuje však řada věcí, kterými můžete sami přispět k tomu, aby byl proces hladší a Vy jste si zároveň upevnili svojí pozici pro další jednání a spolupráci.

Doporučujeme Vám:

 • Buďte upřímní a čestní. Za žádných okolností si nevymýšlejte údaje ve svém životopise, nepřekrucujte své pracovní zkušenosti. Také sdělte otevřeně svůj zájem nebo nezájem o nabízenou pozici.
 • Buďte flexibilní. Vynaložte veškeré úsilí, aby jste si našli prostor na schůzky a pohovory s konzultantem a klientem v rámci Vašeho časového rozvrhu v navrhovaných termínech.
 • Poznávejte. Získejte maximum infomací o firmě klienta.
 • Mějte reálná očekávání. Pochopte, že recruitment proces vyžaduje určitý čas a že budete jedním z několika kvalifikovaných kandidátů.
 • Buďte si vědomi své hodnoty a odvíjejte od ní své požadavky.
 • Vyjednávejte v dobré víře. Nenechte konzultanta uvěřit, že uvažujete a vyjednáváte pouze o námi prezentované nabídce, pokud zvažujete nabídky i od jiných společností.

Především se nespoléhejte, že Váš úspěch je „hotová věc" jen proto, že s konzultantem navážete otevřený a přátelský vztah při pohovorech v průběhu recrutiment procesu. Pamatujte si, že úkolem konzultanta je předložit klientovi několik kvalifikovaných kandidátů a je to jen a pouze klient, který učiní konečné rozhodnutí.

Pokud Vaše účast v projektu nebude úspěšná, většina konzultantů si Vás bude chtít ponechat ve své databázi kandidátů pro případné budoucí projekty. Čas od času se Vámi spojí pro udržení vzájemné informovanosti a předloží Vám pozici, která by Vás mohla zaujmout. Zároveň se na Vás může obrátit jako na zdroj pro projekty, pro něž Vy sám nejste vhodným kandidátem.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice