Průběh projektu

Každý projekt je unikátní a vyžaduje z naší strany určitou míru flexibility a kreativity. Zároveň je však nutno držet se standardních procesů:

Krok 1 Definice zadání

Musíme dobře porozumět obsazované pozici, abychom mohli řádně posuzovat kandidáty. Je potřeba m.j. definovat:

  • Požadovanou kvalifikaci a zkušenosti
  • Povinnosti a odpovědnosti na dané pozici
  • Osobnostní charakteristiky, s ohledem na firemní kulturu

Krok 2 Vyhledávání kandidátů

Na základě definovaných parametrů začneme vyhledávat kandidáty. K tomu používáme:

  • Naší databázi - na základě parametrů definovaných v zadání, vyhledáváme vhodné kandidáty
  • Inzerce - popis pozice s požadavky a odpovědnostmi publikujeme na specializovaných internetových serverech
  • Networking - široká síť kontaktů nám umožňuje identifikovat část kandidátů na základě doporučení

Krok 3 Osobní pohovory

S kandidáty, kteří splňují požadavky na odborné znalosti se při osobním pohovoru zaměřujeme na ověřování jejich odborných znalostí a zkoumáme jejich osobnost, přístupk práci, postoje a jejich soulad s Vaší firemní kulturou.

Kandidáty m.j. vyhodocujeme podle:

  • Schopnosti naslouchat
  • Komunikačních dovedností
  • Péče o vzhled
  • Chování a styl jednání

Kromě toho se zaměřujeme na kariérní plány kandidáta, abychom se ujistitli, že jsou v souladu s dlouhodobými plány a možnostmi ve Vaší firmě. Na každého prezentovaného kandidáta zpracujeme profil, který Vám zašleme s CV.

Krok 4 Ověřování referencí

Doporučujeme formální i je-li to možné i neformální ověřování referencí, provádíme je u jednoho, maximálně dvou kandidátů, kterým zvažujete předložit pracovní nabídku. Reference získáváme v rámci naší sítě kontaktů od bývalých nadřízených, spolupracovníků, obchodních partnerů apod. Zároveň ověřujeme reference i u osob, uvedených kandidátem samotným.

Krok 5 Follow-up

Po nástupu zůstáváme jak Vám, tak i kandidátovi k dispozici pro řešení aktuálních potřeb a otázek. Po 3 měsících zprostředkujeme formální zpětnou vazbu, vyhodnocující míru splnění očekávání na obou stranách.

 

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice