Principy spolupráce

Akceptace pouze splnitelných úkolů

Pro posouzení splnitelnosti úkolu je nutné znát detailní informace o aktuální situaci a strategii Vaší firmy, o pozici a v neposlední řadě porozumět důvodům, které Vás vedly k rozhodnutí vyhledat nového zaměstnance. To vyžaduje vzájemnou důvěru a otevřenost od samého počátku spolupráce.

Utajení sdílených informací a identity

Obvykle pracujeme s citlivými informacemi klienta, jako jsou hospodářské výsledky nebo firemní strategie. Tyto informace nejsou nikdy sdíleny bez vašeho předchozího souhlasu. Vaší identitu odhlaujeme až při osobním setkání, pouze vhodným uchazečům, nepožadujete-li jinak.

Exkluzivita

Vždy je důležité mít pod kontrolou, kteří kandidáti byli osloveni a jak s nimi probíhají pohovory během plnění přiděleného úkolu. Považujeme za obzvlášť neobratné a neprofesionální, je-li kandidát osloven se stejnou nabídkou několika různými agenturami. Preferujeme exkluzivitu, kde je to možné.

Off-limits

Neoslovujeme Vaše zaměstnance s pracovními nabídkami po dobu 6 měsíců od ukončení posledního projektu.

Trváme na stanovených nárocích

Pokud se nám nedaří vyhledat vhodné kandidáty, vždy s Vámi diskutujeme o důvodech. Případné změny profilu zahrnujeme do našich materiálů až po Vašem schválení.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice